Umowy najmu. Chcesz być bezpieczny – wybierz wynajem okazjonalny

W Polsce dość powszechna jest opinia, że to najemca a nie wynajmujący ma lepszą pozycję. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, ewentualne wypowiedzenie umowy najmu na przykład nieuczciwemu lub bardzo uciążliwemu najemcy jest sprawą trudną.

Wielu wynajmujących obawia się, że trafi na trudnego najemcę. Osobom takim z pomocą przychodzi najem okazjonalny.  Umowa taka daje wynajmującemu większą przewagę nad najemcą, oraz więcej możliwości postępowania z nim.

Najem okazjonalny narodził się w odpowiedzi na polski system prawny. Wynajmujący nie mają bowiem możliwości eksmitowania najemcy który nie ma zapewnionego lokalu zastępczego. To sprawia, że pozbycie się uciążliwego lokatora nie jest sprawą prostą.
Jeśli nawet uda nam się dostarczyć najemcy wypowiedzenie, może on je po prostu zignorować.
Dla nas oznacza to postępowanie eksmisyjne, które polega na wniesieniu do sądu powództwa o eksmisję. W efekcie nasz uciążliwy najemca może zostać z nami na długie lata.

11

Sytuacja taka jest dla wynajmującego niezwykle niekorzystna – przynosi bowiem nie tylko straty finansowe, ale i ogromny stres.
Państwo, wychodząc wynajmującym naprzeciw, opracowało najem okazjonalny. Wymaga on niestety większych formalności, jeśli chodzi o podpisanie umowy. Ponadto umowę taką możemy podpisać jedynie w sytuacji, gdy nie prowadzimy działalności gospodarczej związanej z wynajmem nieruchomości. Umowa taka w terminie 14 dni od podpisania musi trafić do naczelnika Urzędu Skarbowego.

Najważniejszym aspektem takiej umowy jest to, że będziemy posiadać oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji a ponadto zobowiązuje się do opróżnienia i wydania zajmowanego mieszkania w przypadku wygaśnięcia umowy. dodatkowo musi on podać adres lokalu, do którego może zostać wyeksmitowany w przypadku zerwania umowy.

Minusem takiej formy umowy są wydatki finansowe oraz wiele formalności, które mogą być uciążliwe zarówno dla najemcy jak i wynajmującego. Jeżeli jedna nie zdecydujemy się na podpisanie takiej formy umowy, w przypadku trafienia na nieodpowiedniego lokatora pozostaniemy niemal bezsilni. Wydaje się więc, że umowa najmu okazjonalnego stanowi najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia wynajmującego.

Marcin Moneta
Dział Analiz WGN

Inne w tej kategorii...