Raport NBP – wyhamowały spadki cen mieszkań

Według NBP na koniec 2013 roku sytuacja na rynku nieruchomości przedstawiała się następująco – coraz mniej mieszkań niesprzedanych i coraz lepsze wyniki branży jak również rosnące ceny na rynku nieruchomości. Pomimo, że rok 2013 na wielu rynkach zamknął się niższymi cenami niż w 2012, to jednak przez 12 miesięcy stawki transakcyjne sukcesywnie wzrastały. Zgodnie z danymi NBP mamy do czynienia z wyraźnym odbiciem cenowym nowych mieszkań. Z kolei na rynku wtórnym ceny były niższe niż przed rokiem, lecz według NBP spadki wyhamowują.

Z raportu NBP za IV kwartał 2013 roku wynika, że ogólna kondycja branży deweloperskiej zdecydowanie się poprawia. Kurczą się zasoby mieszkań niesprzedanych i ogólnie poprawiają się wynik sprzedażowy.

Z danych, udostępnionych przez NBP, wynika że ceny na największych rynkach przez cały 2013 rok rosły wyraźnie na rynku pierwotnym. W największych miastach średnie ceny transakcyjne rok do roku (IV kwartał 2012 do IV kwartał 2013) podwyższyły się o 400 zł za metr kwadratowy. Na koniec 2012 roku wynosiły 5843 zł, na koniec 2013 byłą to kwota 6248 zł/ m kw.

W Warszawie odnotowano największe wzrosty stawek. Średnie ceny sprzedaży w ostatnim kwartale 2012 roku wynosiły 6466 zł/ m kw., a na koniec ubiegłego roku ponad 7400 zł. Wynika więc, że rok do roku stawki za nowe mieszkania zwiększyły się w stolicy aż o 1000 zł za metr.

W Gdańsku również miały miejsce wyraźne wzrosty – 650 zł, a ceny na koniec roku wyniosły średnio 6047 zł . Wzrost w Gdyni to 400 zł – z poziomu 6000/ m kw. a Poznaniu około 450 zł do poziomu 5800 zł.

Na innych rynkach wzrosty już nie są tak wyraźne. Ceny transakcyjne we Wrocławiu rok do roku praktycznie się nie zmieniły. Niewielki wzrost wyniósł ok. 100 zł, średnia stawka wynosi aktualnie 5600 zł. Podobna sytuacja występuje w Łodzi, gdzie ceny nawet nieznacznie spadły czyli o ok. 100 zł i wynoszą 4420 zł/ m kw. W Krakowie miejsce miał wyraźniejszy spadek, gdzie stawki transakcyjne rok do roku zmniejszyły się o około 400 zł i wynoszą obecnie 5750 zł.

Na rynku wtórnym ceny w największych miastach średnio spadły rok do roku o około 200 zł za mkw. Na większości z tych rynków, po obniżkach na początku tamtego roku, później stawki jednak sukcesywnie wzrastały.

W Warszawie na koniec ubiegłego roku ceny były niższe o około 200 zł rok do roku i wyniosły 7000 zł/ m kw. W porównaniu do stycznia, gdy stawki zmniejszyły się do poziomu 6700 zł, w grudniu ceny były o 300 zł wyższe.

Całkiem spory spadek cen transakcyjnych można było zaobserwować we Wrocławiu –  około 7,5 proc. W ostatnim kwartale ubiegłego roku kształtowały się one na poziomie ok. 5000 zł. W ostatnim kwartale 2012 roku było to o 400 zł więcej. W ciągu roku ceny we Wrocławiu były jednak stabilne. W Poznaniu natomiast stawki wzrosły o ok. 200 zł na metrze rok do roku i w grudniu 2013 wynosiły 5200 zł, natomiast jeśli porównać wzrost cen po znacznym spadku na początku 2013 – 4700 zł,  wyniesie już ok. 500 zł na metrze. Tylko o ok. 100 zł rok do roku – zmniejszyły się ceny w Gdańsku – do poziomu 4800 zł, a w Łodzi praktycznie utrzymały się na niezmienionym poziomie – 3400 zł. W Gdyni z kolei obserwujemy większe spadki, ceny rok do roku zmniejszyły się o około 600 zł i aktualnie wynoszą 4600 zł. Podobnie w Krakowie, gdzie miejsce miały spadki o 300 zł – aktualna cena 5800 zł. Również na tych rynkach w ciągu roku nie obserwowaliśmy dalszych spadków. Pomimo, iż w stosunku do grudnia 2012 w większości miast są one niższe, to  w ciągu 12 miesięcy 2013 roku dalszych przecen nie zaobserwowano, a nawet przeciwnie, ceny szły w górę, po jeszcze większych przecenach zaraz na samym początku tamtego roku. Aktualnie wygląda na to, że trend spadkowy mamy już za sobą, a świadczą o tym stawki, które nieznacznie rosną, albo nie zmieniają się.

Marcin Moneta / Dział Analiz WGN

Inne w tej kategorii...