Mieszkania przy dużych węzłach komunikacyjnych są więcej warte

Mieszkania zlokalizowane blisko stacji warszawskiego metra są przeciętnie o około 8 do 10 proc. droższe w porównaniu do średnich cenowych w stolicy. W poszczególnych rejonach miasta te różnice

mogą być jednak nawet i 20 procentowe., bowiem wszędzie tam, gdzie metro dociera, automatycznie drożeją mieszkania. Podobnie jest w innych dużych miastach. Sąsiedztwo ważnych węzłów komunikacyjnych oznacza wzrost wartości nieruchomości.

Średnia cen ofertowych mieszkań zlokalizowanych blisko stacji warszawskiej kolejki podziemnej (na podstawie ofert z WGN) wynosi około 8300 zł/ mkw., podczas gdy średnie cenowe dla całego miasta kształtują się na poziomie 7500 zł za metr. Oznacza to 10 procentową różnicę.

Przykład warszawskiego metra pokazuje, jak w warunkach dużego miasta istotna jest komunikacja. Wartość mieszkań rośnie wszędzie tam, gdzie metro dociera. Z punktu widzenia mieszkańca takie sąsiedztwo oznacza niezwykłą wygodę. Metro jest bezkolizyjne, nie stoi w korkach i raczej niezawodne, a przy tym jego sieć, choć powoli, to jednak systematycznie rośnie. Z tego powodu, do niedawna jeszcze nieomal „wykluczone” rejony miasta, przestają być peryferiami.

W Gdańsku podobny mechanizm obserwujemy w przypadku sąsiedztwa stacji kolejki miejskiej SKM, która łączy poszczególne miejscowości trójmiasta. Bliskość stacji SKM zwiększa wartość mieszkań o około 400 zł za metr kwadratowy (z 5800 zł średniej cenowej do 6200).
Istotne może być też sąsiedztwo elementów infrastruktury komunikacyjnej nie tylko miejskiej. Przykład z Krakowa – mieszkania położone blisko dworców kolejowych są przeciętnie o 700 zł droższe, w porównaniu do średnich cenowych. (z 6900 do 7600 zł/ mkw.).

Takim wyliczeniom można zarzucić, że zaburzają je oferty nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie dworca głównego, a więc w centrum miasta, ale podobne zjawisko obserwujemy też na innych, oddalonych dzielnicach. W lokalizacji Bieżanów – Prokocim, średnia cen ofertowych około 5700 zł/ mkw., podczas gdy mieszkania zlokalizowane w okolicy dworca Kraków – Prokocim wycenia się na około 6000 zł za metr.

Mieszkańcy peryferii miast i miejscowości satelickich cenią sobie z kolei dobrą infrastrukturę drogową. Obecność węzła autostradowego i wjazdu na obwodnicę miasta istotnie zwiększa wartość mieszkań w Bielanach Wrocławskich. Średnie cenowe wynoszą tam około 5500 zł, a więc są nieznacznie tylko niższe od tych z samego Wrocławia (około 6000 zł/ mkw).

Rozbudowa sieci komunikacyjnej może być szansą dla inwestorów, którzy śledzą plany w tym zakresie. Jeśli dobrze wybiorą, mogą w perspektywie kilku lat znacznie zyskać, zwiększając wartość nieruchomości.

Oczywiście kulejąca komunikacja będzie działała odwrotnie. Braki w tym zakresie, czy też np. źle rozwiązane kwestie drogowe i korki zmniejszą wartość mieszkania i utrudnią jego sprzedaż.

Tego typu bolączki często dotykają m.in. nowego, taniego budownictwa, które powstaje niejako „w szczerym polu”. Za rozbudową miast rzadko kiedy nadąża komunikacja miejska, co sprawia, że dla wielu klientów ciągle atrakcyjną alternatywą jest z reguły lepiej skomunikowany – rynek wtórny.

Teresa Michniak, Dział Analiz WGN

Inne w tej kategorii...